Hem

Da Capo i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan

Kören Da Capo har ett 30 tal medlemmar samt dirigent.

Kören är  politiskt och  religiöst obunden.

 

Vår målsättning är att utöva god körsång, föra den svenska körsångstraditionen vidare och att ständigt utvecklas som körsångare. Vi vill också förmedla den glädje det innebär att få sjunga tillsammans och att sprida den glädjen till de som kommer och lyssnar.

 

Enligt forskningen mår körsångare bättre fysiskt, man har bland annat konstaterat ett bättre immunförsvar. Det psykiska måendet blir också bättre när man släpper andra bekymmer för att helt koncentrerar sig på sången. Att som vi träffas varje vecka och sjunga tillsammans fyller också en viktig social funktion för våra körmedlemmar i olika åldrar.

 

Kören har en varierad repertoar och sjunger i kyrkor, äldreboenden och hembygdsgårdar för att nämna några. Kören gör varje vår en körresa då vi besöker platser inom och utanför vår kommungräns. Våren 2016 sjöng vi på flyktingboende Frykenstrand och Selma, båda i Sunne. Våren 2017 sjöng vi i Torsö kyrka. och senast i V Fågelviks kyrka i samband med körresa.

 

Är du intresserad av att sjunga med oss (och har lite körerfarenhet?)

är du välkommen att höra av dig till vår

dirigent Carin Sandberg (076-8044838) eller

Sören Nytomt (070-3283709)

så får du veta mer. Mail. carincsa@gmail.com

 

Söndag 27 januari kl 11 sjunger vi 

i Tingvallakyrkan.

Inför det tillfället så övar vi Måndag 14 januari och måndag 21 januari i Rudskyrkan kl 18.45!

 

NY KÖRLEDARE

Vi söker ny körledare!

Intresserad?

Ring ordf. Sören Nytomt

tel. 070 328 3709

Ordförande

Sören Nytomt

070-3283709

Dirigent

Carin Sandberg

 

076-8044838


Copyright @ All Rights Reserved