HemKören har nu ny dirigent

Lisa Svanström


Övningstider:

Torsdagar 17-19

i Tingvallakyrkan Karlstad

Lov v.8-9

Lunchmusik i Tingvallakyrkan 18 mars 12.10-12-40

Da Capo i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan

Kören Da Capo har ett 30 tal medlemmar samt dirigent.

Kören är  politiskt och  religiöst obunden.

 

Vår målsättning är att utöva god körsång, föra den svenska körsångstraditionen vidare och att ständigt utvecklas som körsångare. Vi vill också förmedla den glädje det innebär att få sjunga tillsammans och att sprida den glädjen till de som kommer och lyssnar.

 

Enligt forskningen mår körsångare bättre fysiskt, man har bland annat konstaterat ett bättre immunförsvar. Det psykiska måendet blir också bättre när man släpper andra bekymmer för att helt koncentrerar sig på sången. Att som vi träffas varje vecka och sjunga tillsammans fyller också en viktig social funktion för våra körmedlemmar i olika åldrar.

 

Kören har en varierad repertoar och sjunger i kyrkor, äldreboenden och hembygdsgårdar för att nämna några. Kören gör varje vår en körresa då vi besöker platser inom och utanför vår kommungräns. Våren 2016 sjöng vi på flyktingboende Frykenstrand och Selma, båda i Sunne. Våren 2017 sjöng vi i Torsö kyrka. och senast i V Fågelviks kyrka i samband med körresa.

 

Är du intresserad av att sjunga med oss (och har lite körerfarenhet?

är du välkommen att höra av dig till 

Sören Nytomt (070-3283709)

så får du veta mer. 

 


 

Ordförande

Sören Nytomt

070-3283709

Dirigent

Lisa Svanström

07055870223

Copyright @ All Rights Reserved